Verktyg för systematisk uppföljning inom missbruksområdet

Nyckeln för att lyckas är att förstå användarnas arbetssituation

Råbe & Kobberstad står bakom datorisering av intervjumetoderna ASI (Addiction Severity Index), DOK (för kvalitetsutveckling inom missbrukarvården), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) samt UBÅT (uppföljning av åtgärder). Vi jobbar med handläggare på myndigheter, organisationer och socialtjänst.

Net-Klient samlar alla våra intervjuer och metoder.

Detta ger nya möjligheter för våra användare att följa upp och hantera klienter. Net-klient har stöd för intervjumetoderna ASI, ADAD samt UBÅT. Hanteringen är ärendebaserad och mycket flexibel.

Funktioner i Net-Klient

I ett klientärende finns det möjlighet att samla händelser som rör en klient.

Tidslinjen ger en snabb kronologisk bild över alla händelser.

Åtgärdsväljaren är ett verktyg för att hitta en passande åtgärd för en viss typ av klient.

Datastödet Net-Klient är utformat för att underlätta arbetet med ASI-metoden.

I Net-Klient finns stöd utformat för att underlätta arbetet med ADAD-metoden.

UBÅT ett uppföljningsinstrument som visar på både förändring och effekt.

Funktion för att utse en användare som får utökade behörigheter.

En modul för Net-Klient där vi har samlat alla statistik-, rapport- och analysverktyg.

Systemet använder sig av modern teknik för bästa säkerhet.

Om oss

Vår historia

Råbe & Kobberstad grundades av Peter Råbe och Joel Kobberstad som under studietiden i Umeå lade grunderna för en digitaliserad version av den kända intervjumetoden för kvalitetsutveckling inom missbrukarvården ASI. Stödet var efterlängtat och den digitala versionen av ASI spred sig snabbt. Senare utökades portföljen med digitalt stöd för ADAD och Ubåt, även de kända metoder inom missbruksvården.

Vår vision

Vi går mot en spännande framtid, där vi kommer att fortsätta samarbetet med våra kunder och knyta nya kontakter för nya projekt. Vi är idag ledande i Sverige på utveckling av datastöd inriktat mot vårdområdet av missbrukare och unga med problem.

Våra kunder

Våra kunder är myndigheter som SoS (Socialstyrelsen), SiS (Statens Institutionsstyrelse),  kommuner, landsting samt privata vårdgivare/behandlingshem.

Vår verksamhet

Vi är ett litet team av specialister med huvudkontor i Västerås. Vi har unik erfarenhet att ta fram användarvänliga och funktionellt anpassade system för systematisk uppföljning inom vårdområdet av missbrukare och unga med problem. Sedan våren 2022 är Råbe & Kobberstad en del av Allevi.

Så använder du Net-Klient på ett effektivt sätt.

Varje användare behöver få en bra utbildning för att kunna använda Net-Klient på ett effektivt sätt. Vi har utbildningar för både dig inom privat och offentlig verksamhet.

Nyheter

Vill du veta mer om Net-Klient?